EFOX DTAP S85

Monomerlerin polimerizasyonunda başlatıcı olarak kullanılır, Örn. etilen, stiren, akrilat ve metakrilatlar. Stirenin polimerizasyon ve ko-polimerizasyonu sırasında genellikle 140-180°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanabilir. Akrilat ve metakrilat çözeltilerinin birlikte polimerizasyonu için 160-200°C arası sıcaklıklarda uygulanabilir. Diğer monomerlerin ko-polimerizasyonu için 220-280°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanabilir.

EFOX DTAP S85
Kimyasal Adı
Di-Tert-Amyl Peroxide
CAS UN EINECS/ELINCS ACRONYM
10508-09-5 3107 234-042-8 DTAP
AO (%) ASSAY (%) SADT (°C) DILUENT
Min. 7,81 Min. 85,0 (GC) 80 -
VISCOSITY DENSITY APPEARANCE PE PAIL
1,3 (@20° C) 0,85 ± 0,005 (@20°C) Liquid 20 kgs
CARTON BARREL STORAGE TEMP. SHELF LIFE
- - Max. +30 3M
COLOR METAL CONTENT SOLİD CONTENT
Yellowish - -
ÖZELLİKLER

Monomerlerin polimerizasyonunda başlatıcı olarak kullanılır, Örn. etilen, stiren, akrilat ve metakrilatlar. Stirenin polimerizasyon ve ko-polimerizasyonu sırasında genellikle 140-180°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanabilir. Akrilat ve metakrilat çözeltilerinin birlikte polimerizasyonu için 160-200°C arası sıcaklıklarda uygulanabilir. Diğer monomerlerin ko-polimerizasyonu için 220-280°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanabilir.