Boya Uygulamaları

Toplam 4 ürün

Boya Uygulamaları

Boyanın içerisinde az miktarlarda kullanılmalarına rağmen çok önemli parametrelerdendir.

Kurutucuların kuruma olayındaki görevleri reaksiyonları hızlandırmalarıdır. Kurutucular kuruyan ve yarı kuruyan yağlara ya da bunları yapısında bulduran reçinelere, boyalara ve verniklere uygulandığında kurumalarını, filmlerinin sertleşmelerini hızlandıran çoğunlukla metalik yapılardır. Doymamış yağ asitlerinin kuruması oto oksidasyon ile olur.

Doymamış yağ asitleri havanın oksijeni ile hidroperoksit ve peroksitler oluşturur. Bunlar da dekompoze olup serbest radikalleri oluşturur ve bunlar da birbirleriyle reaksiyona girerek üç boyutlu bir çapraz bağlar oluşturup yüksek moleküllü bir yapı ve kuru film tabakası oluştururlar.
Kurutucular, 7-18 karbon içeren organik asitlerin metallerle oluşturduğu ürünlerdir. Birçok metal çeşitli şekillerde kurumaya yardımcı olması için kullanılır. Aktif kurumayı sağlamak için Co (kobalt), Mn (mangan) gibi primer kurutucular, diğerleri ise daha az etkili olan ama primer kurutucularla kullanıldıklarında kuruma ve film özelliğini arttıran Ca (kalsiyum), Pb (kurşun), Zr (zirkonyum), Zn (çinko) ,St(Stronsiyum)ve Ba(Baryum) metal kurutucularıdır. Kurutucular istenilen özelliğe göre karışım şeklinde kullanılır.

Müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler üretmek ve soruları yanıtlamak için her zaman hazırız.

icon-single-product-1.png
icon-single-product-1a.png

Yüksek Saflık: Yüksek saflıkta üretilen organik peroksitlerimiz güvenilir ve istikrarlı performans sağlar.

icon-single-product-2.png
icon-single-product-2a.png

Geniş Uygulama Yelpazesi: Çeşitlilikte Birinci Sınıf Uygulamalar: Müşteri ihtiyaçlarına yönelik geniş bir uygulama yelpazesine sahibiz.

icon-single-product-3.png
icon-single-product-3a.png

Güvenlik Odaklı Üretim: Uygulamalarımizin üretim sürecinde güvenlik en ön planda tutulur. En güncel teknolojileri ve en iyi uygulamaları kullanarak güvenli bir üretim ortamı sağlarız.

single-product-2.jpg

Uygulama Tanıtım Videosu

Boya Uygulamaları

Boya Uygulamaları

Boya Kurutucuları kataloğumuzu İnceleyin.