• Kalite Politikamız
  • Enerji Politikamız
  • İlgili Sertifikalar

Çevremizi koruyarak temiz bir dünya bırakma taahhüdümüzde ofis ve tesislerimizdeki tüm çalışanlarımızla birlikteyiz. Gelecek kuşaklara sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir çevre sunmak için sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.

İlgili Sertifikalar

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikalarımız

Enerji Politikamız

/

01

Akpa Kimya A.Ş. olarak; sınırlarımız içerisinde idari faaliyetlerini ve bu faaliyetlerine ilişkin enerji yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi amacıyla yürüttüğü enerji yönetimi kapsamındaki ilgili iş süreçlerini kapsar.

02

Enerji Yönetim Sistemimiz, kapsamı dahilindeki faaliyetlerimizin ISO 50001:2018 standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.

03

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Politikamız;

04

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standardı ile uyumlu sistem kurulumu gerçekleştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı,

05

Yasal gereklilikleri, sözleşmesel yükümlülükleri ve teknik gereklilikleri tespit ederek, uygun enerji yönetim sistemini oluşturmayı,

06

Satın alma süreçlerinin enerji verimliliği odağında gerçekleştirilmesi için gerekli prosedürlerle uyumluluğunu sağlamayı,

07

Enerji Yönetim Sisteminin, sürekli gelişim stratejisi ile tüm kurumsal yönetim sistemlerine entegre olmasını sağlamak ve gözden geçirme faaliyetlerini sürekli kılmayı,

08

Çevresel etkileri azaltmak amacıyla her yıl amaç ve hedef aksiyon planı ile enerji verimlilik faaliyetleri planlamayı, uygulamayı, yenilenebilir enerji kaynakları için araştırma yapmayı,

09

Enerji yönetim ekibi kurarak, eğitim programları oluşturmayı

taahhüt eder.

İlgili Sertifikalar

AKPA Kimya ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikamız

AR-GE merkezimizde; yüksek teknolojili ekipmanlarımız ve dinamik kadromuz ile inovatif ara ürünler geliştirerek müşterilerimize değer katıyoruz.

Fabrika tesislerinde; Ar-GE, Kalite Kontrol ve Çevre Laboratuvarları, standart ve soğutmalı depolar ile ofisler bulunmaktadır. Şirketin yurtiçi ve yurtdışı satış, pazarlama, mali işler, finans ve lojistik operasyonları İstanbul'daki genel merkezden yürütülmektedir. Ayrıca yurt içinde bulunan iş ortaklarına daha hızlı ve zamanında teslimat yapmak amaçlıdır.

Kimya sektöründe geniş bir ürün yelpazesi bulunan AKPA Kimya, stratejik coğrafi konumu sayesinde başta Asya, Avrupa, Orta doğu ve Afrika olmak üzere tüm dünyaya hızlı ve kısa sürede ürün tedariki sağlamaktadır.

Günümüzde, 75’den fazla ülkeye düzenli olarak ihracat yapan AKPA Kimya’nın yurt dışı satışlarının toplam satışlara oranı %75’i aşmaktadır.