• Lojistik Planlama
  • Lojistik Prosedürümüz

Doğru ürünün, doğru miktarda, doğru şartlarda doğru yerde ve zamanda kabul edilebilir bir maliyetle müşterilere ulaştırılması olarak tanımlanan lojistik, AKPA Kimya’nın en önemli birimleri arasında yer almaktadır.

Lojistik Prosedürümüz

/

01

AKPA Kimya Lojistik prosedürü, Organik Peroksitlerin güvenli taşınması ve depolanması için gerekli adımları ve önlemleri içerir.

02

Organik peroksitler, -O-O- bağ yapısına sahip organik bileşenlerdir ve reaktif özellikleri nedeniyle dikkatli taşınmaları gereken kimyasal bileşiklerdir.

03

Organik peroksitler termal olarak istikrarsızdır ve malzemenin sıcaklığına bağlı olarak daha az veya daha fazla şiddetli bir şekilde bozunabilir. Kontrol sıcaklığı, acil durum sıcaklığı ve taşıma sıcaklığı gibi önemli sıcaklık parametreleri Organik Peroksitlerin depolanması ve taşınmasında önemli parametrelerdir.

04

Lojistik Politikamız;

Organik peroksitlerin güvenli bir şekilde ambalajlanması için gereken özellikleri ve ambalajlama yönergeleri; UN sertifikalı ambalajlar, dökme malzemeler, etiketleme gereksinimleri ve paletleme önerilerine uymayı,

05

Organik peroksitlerin güvenli bir şekilde yüklenmesi ve boşaltılması için alınması gereken bir dizi önlemi içeren; standart önlemler, yüksek yığın planları ve taşıma zinciri boyunca kontrol ve kayıt gereksinimlerine uymayı,

06

Kara ve deniz taşımacılığı için sıcaklık kontrollü ve kontrolsüz taşıma için gereken özel malzemelere uymayı,

07

Organik peroksit taşıyan konteynerlerin düzenli olarak denetlenmesi ve izlenmesi; bir taşıma zinciri boyunca uygun sıcaklık kontrolünü sağlamak için gereken adımlara uymayı,

08

Organik peroksitlerin geçici depolanmasının minimize edilmesini ve uygun depolama şartlarının sağlanmasını,

09

Organik peroksitlerle ilgili acil durum durumlarında alınması gereken önlemleri ve acil durumlarda yapılması gerekenleri prosedürlere uymayı,

10

Organik peroksitlerin güvenli taşınması ve depolanmasıyla ilgili personel eğitiminin ve sürekliliğinin sağlanmasını

taahhüt eder.

Kimya sektöründe geniş bir ürün yelpazesi bulunan AKPA Kimya, stratejik coğrafi konumu sayesinde başta Asya, Avrupa, Orta doğu ve Afrika olmak üzere tüm dünyaya hızlı ve kısa sürede ürün tedariki sağlamaktadır.

Günümüzde, 75’den fazla ülkeye düzenli olarak ihracat yapan AKPA Kimya’nın yurt dışı satışlarının toplam satışlara oranı %75’i aşmaktadır.