Burslar-2

Yeteneklere Kanat Veren Destek Programı!

Akpa Kimya olarak, genç yetenekleri desteklemek ve geleceğin liderlerine yardımcı olmak amacıyla Akpa Burs programını başlattık. Bu programla, başarılı ve potansiyeli yüksek öğrencilere eğitimlerini sürdürebilmeleri için maddi destek ve fırsatlar sunuyoruz.

Akpa Bursları, her yıl belirli sayıda burs sağlamak üzere düzenlenen bir programdır. Burslarımız, ilköğretimden lisansüstü tüm öğrencilere yönelik ve farklı disiplinlerdeki başarılı öğrencilere açıktır. Burslarımız, öğrencilerin akademik başarılarını, liderlik potansiyellerini ve sosyal sorumluluk bilincini değerlendirmek üzere titiz bir seçim sürecine tabidir.

AKPA Bursları

Bursların Uygulamasına İlişkin Kurallar

Başarı Bursunun Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında lise, ön lisans, lisans, lisansüstü (tezli yüksek lisans/doktora) düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden öğrenim gördükleri dönem sonunda genel başarı ortalaması (CGPA) veya dönem başarı ortalaması (GPA) 3.75 veya üzeri olan, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde genel başarı ortalaması (CGPA) veya dönem başarı ortalaması (GPA) sadece 100’lük not sistemi uygulayan okullarda 94 veya üzeri olan ve burs başvurusu koşullarını taşımak kaydıyla ekonomik durum ve başarı değerlendirmesi yapılarak öğrenci başarı bursu almaya hak kazanır.

Destek Bursunun Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında ilköğretim, ortaöğretim, lise, ön lisans, lisans, lisansüstü (tezli yüksek lisans/doktora) düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden başarı ortalaması 3.50 veya dönem başarı ortalaması (GPA) sadece 100’lük not sistemi uygulayan okullarda 88 veya üzeri olan ve burs başvurusu koşullarını taşımak kaydıyla ekonomik durum ve başarı değerlendirmesi yapılarak ihtiyaç sahibi öğrenciler destek bursu almaya hak kazanırlar.

Engelli ve Üstün Yetenekli Bursunun Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında ilköğretim, ortaöğretim, lise, ön lisans, lisans, lisansüstü (tezli yüksek lisans/doktora) düzeyinde öğrenim gören engelli ve üstün yetenekli başarılı, ihtiyaç sahibi öğrenciler, özel kurum belgesini sunmak koşuluyla engelli veya üstün yetenekli burs çeşitlerinden sadece birini (1) almaya hak kazanırlar.

Burs Başvuru Koşulları

/

01

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

02

Ailesi ile birlikte daimî ikametgâhı Türkiye Cumhuriyeti'nde olmak,

03

Öğrenim görülen son öğretim yılını kesintisiz olarak Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında tamamlamak suretiyle örgün eğitim veren Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında okumak,

04

Başarı ve Destek Bursu başvurusunda bulunan öğrencilerin burs alabilmeleri için, çalışmıyor olmaları ve/veya maaş ve/veya ücret almıyor olmaları ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Devletinde faaliyet gösteren herhangi bir kurum ve kuruluştan ve/veya uluslararası bir kuruluştan burs, nakdi yardım veya başka bir isim altında herhangi bir ödenek almamış olmaları koşuldur,

05

Başarı, Destek, Engelli ve Üstün Yetenekli Bursu başvurusunda bulunan öğrencinin, aile geliri burs başvurusu yapılan yılın mali yılbaşı olan Ocak ayındaki asgari ücret dikkate alınacak aşağıdaki kriterler çerçevesinde belirlenir ve değerlendirilir:

A. Ailenin gelirinin aylık brüt asgari ücret tutarında, 2 katı kadar veya altında olması halinde, ailenin Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında öğrenim gören sadece bir (1) çocuğu Başarı, Destek, Engelli ve Üstün Yetenekli Burslarından sadece birini almaya hak kazanır.

B. Bu Tüzük kuralları uyarınca, Başarı, Destek, Engelli ve Üstün Yetenekli Burslarından herhangi birine başvuru yapmak için ailenin ekonomik durum değerlendirilmesi yapılması ve burs almaya hak kazanan ve/veya burs almaya devam eden öğrenciler; yukarıdaki (A) ve (B) alt bentlerinin kurallarl uyarınca aile geliri kriteri belirlenmesinde degerlendirmeye tabi tutulur.

Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim gören öğrencilerden öğrenim gördükleri dönem sonunda genel başarı ortalaması (CGPA) veya dönem başarı ortalaması (GPA) 3.75 veya üzeri olanlarda, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde genel başarı ortalaması (CGPA) veya dönem başarı ortalaması (GPA) sadece 100'Iük not sistemi uygulayan okullarda 94 veya üzeri olanlarda, veya muadili derecelendirme sistemindeki en üst derece diliminde (excellent, distinction, A) olanlarda ekonomik ve başarı durum değerlendirmesi yapılarak burs başvuru koşullarını taşıması aranır.

Lisansüstü (tezli yüksek lisans/doktora) programlarda ögrenim gören öğrencilerin ve ailelerinin ekonomik ve başarı durum değerlendirmesi yapılarak burs başvuru koşullarını taşıması aranır.

C. Evli öğrenciler Başarı, Destek, Engelli ve Üstün Yetenekli Burslarından herhangi birine başvuru yapamazlar.

D. Boşanmış veya yasal ayrılık sürecinde ayrı yaşayan anne ve babaların çocuklarının özel durumları anne ve babalarının çalıştığı kurumlardan alınacak gelir belgeleri dikkate alınarak değerlendirilir.

AKPA Burs

Burs Miktarı, Sayı ve Tahsisatı ile Bursların Ödenmesi ve Burs Süresi

Bursların Ödenmesi

Burslar her ayın ilk haftası içinde ödenir. Dönem ve yıl sonlarında, öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirmek üzere burs ödemeleri geçici olarak durdurulur. Başarıll olanların bursları eğitim öğretim dönemi içerisindeki süreyi kapsayacak şekilde ödenir.

Ödemeler, AKPA Kimya'nın belirlediği ödeme planına uygun olarak, bursiyerin veya öğrenci reşit değilse velisinin adına açılan bir banka hesabına burs aldığı eğitim yılının Eylül-Mayıs ayları arasında, 9 ay boyunca hesaba yatırılır.

Burs Süresi

Bir öğrencinin burslu olduğu süre, kayıt yaptırdığı program için öngörülen normal süreyi geçemez. Burs hakkı elde edenlerin bursları öğretim yllı başında başlar ve kayıt yaptırdığı program için öngörülen normal sürede başarılı olması halinde devam eder.

Bursların Sayı ve Tahsisatı

Burs alan veya almaya aday öğrencilerin sayısı ve tahsisatı AKPA Kimya’nın her yılın mali yıl Bütçe Programı'nda yer alır.

Burs Miktarı

Burs miktarı yılda bir kez, Aralık ayındaki bütçe durumu esas alınarak saptanır.

Sıkça Sorulan Sorular

Burs hakkı elde ettiğimi nasıl öğrenebilirim?

Burs başvuru koşulları nelerdir?

Burs desteği alamayacak öğrenciler

Destek verdiğiniz burs çeşitleri nelerdir?

Burs başvurusunda Aile Geliri ve diğer durumların değerlendirme kriterleri nelerdir?

Burs ödemeleri ne zaman yapılır?