İnovasyona Odaklılık

Çalışan Gelişimi

İşbirlikçi Çalışma Ortamı

İK Anlayışımız

AKPA Kimya olarak, insan kaynaklarına verdiğimiz önemi temel değerlerimizle şekillendiriyoruz. İnsan kaynakları yönetimi alanında sürdürülebilir bir başarı elde edebilmek için stratejilerimizi sürekli olarak gözden geçirir ve güncelleriz. Çalışanlarımızın memnuniyeti ve gelişimi, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlamanın temel taşıdır.

AKPA Kimya İK anlayışını şekillendiren temel prensipler:

Değerlerimiz

Güvenle Geleceğe Adım Atın: Doğruluk, Gizlilik, Çalışanlarımıza Sorumluluk!

Küresel Etki

AKPA ile çalışarak, küresel pazarda önemli bir etki yaratma fırsatını elde edersiniz.

İnovasyon ve Teknoloji

AKPA, yenilikçi çözümler ve ileri teknolojilerle çalışarak sürekli gelişimi destekler.

Çok Kültürlü Ortam

AKPA, çeşitli kültürel geçmişlere sahip insanları bir araya getirerek kültürel zenginliği teşvik eder.

Kariyer İmkanları

AKPA, çalışanların kariyerlerini ilerletmeleri için fırsatlar sunar ve yetenekleri destekler.

Sosyal Sorumluluk

AKPA, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk alanlarında öncü bir rol üstlenir ve bu değerleri benimser.

İşbirliği ve Takım Çalışması

AKPA, işbirliğine dayalı bir çalışma kültürüne sahiptir ve takım çalışmasını teşvik eder.

Stratejimiz

  • Yenilikçi ve Dijital İnsan Kaynakları

    Dijital iletişim araçları ve platformlarını kullanarak, ekipler arasında etkili iletişimi teşvik ediyor ve işbirliğini artırıyoruz.

  • İşyeri Kültürü ve İletişim

    AKPA Kimya olarak, açık iletişim, işbirliği ve takım ruhu temelinde bir işyeri kültürü oluşturmayı hedefliyoruz.

  • Çalışan Gelişimi

    Çalışanlarımızın sürekli öğrenmeye ve gelişime odaklanmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz.

Sık Sorulan Sorular

Şirketinizde çalışanlar için gelişim fırsatları nelerdir?

İşe alım süreci nasıl işliyor? Hangi adımlardan geçerim?

AKPA'nın gelecek hedefleri ve büyüme planları nelerdir?

Takım çalışmasının önemi nedir ve nasıl teşvik ediliyor?

AKPA'nın kurumsal kültürünü nasıl tanımlarsınız?

BEYAZ YAKA PERSONEL İŞE ALIM SÜREÇLERİ

İnternette ve/veya gazete verilen ilanlara başvuran adayların öz geçmişleri ön inceleme ve değerlendirmeden geçirildikten sonra,

1- Uygun adaylar belirlenir ve iş görüşmesine davet edilmek üzere telefonla aranarak kendileriyle iletişim kurulur.

2- Görüşme programları oluşturulduktan sonra gelen adaylarla birinci kademe görüşmeyi insan kaynakları yetkilileri yapar.

3- İnsan kaynakları yetkililerinin görüşmesinden sonra aranan kriterleri taşıyan adayların ilgili departman yöneticisiyle  görüştürülmesi sağlanır.

4- Görüşmeye davet edilen adaylarla yapılan mülakatlar tamamlandıktan sonra, ilgili departman yöneticisiyle yapılan koordine ve birlikte değerlendirme neticesinde, aday sayısı 3’e düşürülür ve bu adaylarla pozisyona bağlı görev ve sorumluluklar, ücret vs. konular üzerinde detayları konuşmak için ikinci bir görüşme planlaması yapılır.

5- İkinci görüşmeye davet edilen adaylarla mutabakat sağlandıktan sonra, online genel yetenek testine ve kişilik envanteri testlerine tabi tutulurlar.

6- Söz konusu test sonuç raporlarına göre adayların öncelik sırası belirlenir ve referans araştırması sürecine geçilir.

7- Testlerin ve referans araştırmalarının sonucuna göre uygun bulunan aday/adaylar üçüncü kez görüşmeye davet edilerek genel müdür ile tanışması ve görüşmesi sağlanır.

8- İşe alımına karar verilen ve sözlü olarak anlaşma sağlanan adaya, insan kaynakları müdürü tarafından imzalanan İş Teklif Mektubu sunulur ve adayın kabul imzası alınır.

9- İş Teklif Mektubunun da imzalanmasından sonra, adayın işe başlaması gereken tarih adayla birlikte belirlenir ve adaya işe girişte işyerine vermesi ve özlük dosyasında bulunması gereken evrakların listesi verilerek hazırlaması istenir.

10- Yukarıdaki 9 maddede sayılan süreçler tamamlandıktan sonra, alımı gerçekleşen personelin oryantasyon eğitimi sürecine geçilir ve  işe başladığı günden itibaren belli bir plan dahilinde ve iki gün süreyle uygulanır.

 

MAVİ YAKA PERSONEL İŞE ALIM SÜREÇLERİ

İnternette ve/veya gazete verilen ilanlara başvuran adayların özgeçmişleri ön inceleme ve değerlendirmeden geçirildikten sonra,

1- Uygun adaylar belirlenir ve iş görüşmesine davet edilmek üzere telefonla aranarak kendileriyle iletişim kurulur.

2- Görüşme programları oluşturulduktan sonra gelen adaylarla birinci kademe görüşmeyi insan kaynakları yetkilileri yapar.

3- İnsan kaynakları yetkililerinin görüşmesinden sonra aranan kriterleri taşıyan adayların ilgili departman yöneticisiyle  görüştürülmesi sağlanır.

4- Uygun bulunan ve karşılıklı anlaşma sağlanan adayların işe başlama günleri tespit edilerek, işe giriş evrakları listesi kendilerine verilerek belirlenen tarihte evraklarıyla birlikte direkt katılmaları istenir.

5- Alımı gerçekleşen adaylar işe katıldıkları gün, İSG Uzmanları tarafından İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında ayrıntılı olarak ve tam gün eğitime tabi tutulurlar.

6- Katılışlarının ikinci gününden itibaren alındığı bölümde çalışmaya başlanır.