• Sürdürülebilirlik Hedefleri
  • İlgili Sertifikalar
  • Projeler
Çevremizi koruyarak temiz bir dünya bırakma taahhüdümüzde ofis ve tesislerimizdeki tüm çalışanlarımızla birlikteyiz. Gelecek kuşaklara sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir çevre sunmak için sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.

Doğadan aldığımız ilhamla, geleceğe yönelik sürdürülebilirlik hedeflerimiz

sustainability-2.jpg

Enerji ve Kaynak Verimliliği

sustainability-2.jpg

Enerji ve Kaynak Verimliliği

Enerji ve kaynak kullanımını optimize ederek çevresel etkimizi azaltmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yaparak enerji verimliliğimizi artırma ve doğal kaynakları daha sürdürülebilir bir şekilde yönetme çabalarımızı sürdürüyoruz.

Küresel

Yeşil Ürün Portföyü

Küresel

Yeşil Ürün Portföyü

Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini değerlendirerek, müşterilerimize yeşil ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Yeşil ürün geliştirme ve çevresel etiketleme programları ile ürün portföyümüzü sürdürülebilirliği destekleyecek şekilde genişletiyoruz.

Sürdürülebilir-Çevre

Atık Azaltma ve Geri Dönüşüm

Sürdürülebilir-Çevre

Atık Azaltma ve Geri Dönüşüm

Atık yönetimi konusunda en iyi uygulamaları benimseyerek, atık azaltma, geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerini optimize etmeyi planlıyoruz. Atıkların doğru bir şekilde yönetilmesi ve geri dönüşüm süreçlerinin etkin bir şekilde kullanılması için sürekli iyileştirme çabalarımıza devam ediyoruz.

Kariyer

İnsan Hakları ve Adil İş Uygulamaları

Kariyer

İnsan Hakları ve Adil İş Uygulamaları

İnsan haklarına saygı göstermek, adil iş uygulamalarını teşvik etmek ve çalışanlarımızın iş yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla çeşitli programlar ve eğitimlerle desteklenen politikalar geliştiriyoruz.

Burslar-2

Toplumsal Katkı ve Eğitim Projeleri

Burslar-2

Toplumsal Katkı ve Eğitim Projeleri

Toplumsal sorumluluk projeleri ile yerel topluluklara ve eğitim kurumlarına destek veriyor, sosyal sorumluluk bilincini güçlendirerek toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

AR-GE-İnovasyon

İnovasyon ve Ar-Ge Odaklılık

AR-GE-İnovasyon

İnovasyon ve Ar-Ge Odaklılık

Sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi çözümleri geliştirmek ve uygulamak amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem veriyoruz. İnovasyon ile sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıyı güçlendirerek, sektöre öncülük eden çözümler sunmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik5

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği

Sürdürülebilirlik5

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği

İş ortaklarımızla birlikte çalışarak tedarik zinciri süreçlerimizi çevre ve sosyal standartlara uygun hale getirme çabalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ile sektörde örnek oluşturmayı amaçlıyoruz.

Kariyer-3

Eğitim ve Farkındalık

Kariyer-3

Eğitim ve Farkındalık

Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve topluluklarla işbirliği içinde sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme programları düzenliyoruz.

Bu hedeflere ulaşmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı sürdürüyoruz.

Projeler
Güvenle Yanınızda, Ürünlerimizde İstikrar

Öğrenci Destek Programları

Eğitimin, toplumun gelişimi için temel bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle eğitim kurumlarına ve öğrencilere destek vererek, eğitim olanaklarını artırmayı ve geleceğin yeteneklerini desteklemeyi amaçlıyoruz.

Çevre Koruma ve Sürdürülebilirlik

Çevre koruma ve sürdürülebilirlik, iş politikamızın merkezinde yer alıyor. Bu doğrultuda, doğaya saygılı projelere destek vererek, çevreyi korumayı ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.

Gelişim ve Sağlık Projeleri

Toplumun refahını artırmak için sağlık projelerine ve sosyal gelişim faaliyetlerine katkıda bulunuyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran projelerle toplumun sağlığını desteklemeyi ve sosyal adaleti güçlendirmeyi önemsiyoruz.

Eşitlik ve Çeşitlilik

Çeşitlilik ve eşitlik ilkesini benimseyerek, farklı kültürlerin ve toplumsal kesimlerin bir arada yaşayabileceği projeleri destekliyoruz. Ayrımcılık yapmadan, herkesin eşit şartlarda yaşam hakkına sahip olduğu bir dünya için çalışıyoruz.

Kimya sektöründe genmiş bir ürün yelpazesi bulunan AKPA Kimya, stratejik coğrafi konumu sayesinde başta Asya, Avrupa, Orta doğu ve Afrika olmak üzere tüm dünyaya hızlı ve kısa sürede ürün tedariki sağlamaktadır.

Günümüzde, 65’den fazla ülkeye düzenli olarak ihracat yapan AKPA Kimya’nın yurt dışı satışlarının toplam satışlara oranı %75’i aşmaktadır.