BİLGİLENDİRME METNİ

AKPA Kimya, kesikli reaktörlerde müşteri taleplerine yönelik organik peroksit, boya kurutucu, hızlandırıcı ve başlatıcı üretimi, depolama ve satış faaliyetlerini yürüten bir kuruluştur. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında, tehlikeli maddelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi kullanılarak beyan edilmiş ve yönetmelik gereğince Güvenlik Raporu hazırlanmıştır.

Teknik önlemler kapsamında güvenlik sertifikalı proses kontrol ekipmanları, patlamaya dayanıklı ekipmanlar, acil durdurma sistemleri, basınç tahliye sistemleri, gaz algılama sistemleri, yangın algılama ve söndürme sistemleri gibi önlemler alınmıştır. Ayrıca, organizasyonel önlemler olarak, proses güvenliği ile ilgili ekiplerin oluşturulması, güvenlik yönetim sistemi ile ilgili çalışanlarla sürekli görüş alışverişinde bulunulması, güvenlikle ilgili teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, acil hizmet birimleriyle işbirliği gibi önlemler de hayata geçirilmiştir. Bu önlemlerle büyük endüstriyel kazaların meydana gelme ihtimalleri kabul edilebilir seviyeye indirilmiştir.

Ayrıca, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak amacıyla kuruluşumuz, Dâhili Acil Durum Planı oluşturmuş ve bu plan etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Oluşturulan plan kapsamında çeşitli hizmet grupları belirlenmiş, acil hizmet birimleriyle (Sağlık hizmetleri, İtfaiye, AFAD vb.) iş birliği için ilgili taraflarla koordinasyonun nasıl sağlanacağı belirlenmiş ve kuruluşta müdahale için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu çerçevede, AKPA Kimya olarak güvenlik ve acil durum yönetimine büyük bir önem vermekteyiz. Sorumluluklarımızın bilincinde olarak, sürekli iyileştirme ve güncelleme çalışmalarını sürdürmekteyiz. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızın gerektirdiği en üst düzeyde güvenlik standartlarını sağlamak için çabalarımız devam edecektir.