• Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
  • Sürdürülebilirlik Politikamız
  • Sertifikalar
  • Projeler

AKPA Kimya olarak daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak adına adımlar atıyor, tesislerimizde dünyanın en temiz ve yenilebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi kullanımına geçmek adına çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda karbon salınımını en aza indirmek amacıyla karbon ve su ayak izi çalışmaları yapmaktayız.

Doğadan aldığımız ilhamla, geleceğe yönelik sürdürülebilir adımlarımız

2028

Çevresel Bilinç ve Yönetim

2028

Çevresel Bilinç ve Yönetim

Çevresel sürdürülebilirlik, iş yapış şeklimizin temel bir unsuru olarak kabul edilmekte ve tüm operasyonlarımızda çevre dostu uygulamalara odaklanmaktayız. Enerji ve kaynak verimliliğini artırmaya yönelik sürekli iyileştirme projeleriyle çevresel etkimizi minimize etmeyi hedefliyoruz.

Phthalate-Free

Yeşil Ürün Geliştirme ve Yönetim

Phthalate-Free

Yeşil Ürün Geliştirme ve Yönetim

Ürettiğimiz kimyasal ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini değerlendirerek, müşterilerimize yeşil ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Yeşil ürün geliştirme stratejileri ve çevresel etiketleme programları ile sürdürülebilirliği destekliyoruz.

Sürdürülebilirlik5

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Sürdürülebilirlik5

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Atık yönetimi konusunda en iyi uygulamaları benimseyerek, atıkların azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerini optimize etmeye odaklanıyoruz. Atıkların doğru bir şekilde yönetilmesi ve geri dönüşüm süreçlerinin etkin bir şekilde kullanılması için sürekli çaba harcıyoruz.

Sürdürülebilirlik2

İnsan Odaklı İş Ahlakı

Sürdürülebilirlik2

İnsan Odaklı İş Ahlakı

İş etiği ve şeffaflık, şirket kültürümüzün temel taşlarıdır. Çalışanlarımızın eğitimi ve bilinçlendirilmesi ile iş ahlakı standartlarını yükseltiyor, insan haklarına saygı göstermeyi ve adil iş uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Website-Görselleri-09

İnovasyon ve Ar-Ge

Website-Görselleri-09

İnovasyon ve Ar-Ge

İnovasyon, sürdürülebilirliğin anahtarıdır. Sürekli olarak Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yatırım yaparak, çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Yenilikçi ürün ve süreçlerle sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik6

Toplumsal Katkı ve Eğitim

Sürdürülebilirlik6

Toplumsal Katkı ve Eğitim

Toplumsal sorumluluk projeleri ile yerel topluluklara ve eğitim kurumlarına destek veriyor, sosyal sorumluluk bilincini güçlendirerek toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Teknik-Destek-

İş Ortakları ile İşbirliği

Teknik-Destek-

İş Ortakları ile İşbirliği

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için iş ortaklarımızla etkin bir işbirliği yürütüyoruz. Tedarik zinciri süreçlerimizde de çevre ve sosyal standartlara uygunluğu teşvik ediyor, sürdürülebilirlik konusundaki en iyi uygulamaları paylaşıyoruz.

Sürdürülebilirlik

Sürekli İyileştirme ve İzleme

Sürdürülebilirlik

Sürekli İyileştirme ve İzleme

Sürdürülebilirlik performansımızı düzenli olarak izleyerek, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirme çabalarında bulunuyoruz. Çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde raporlayarak paydaşlarımızı bilgilendiriyoruz.

Bu yaklaşımla, sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerimizi güçlendiriyor ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakma sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

Sürdürülebilirlik Politikamız

/

01

Çevresel Sorumluluk

Çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak, enerji ve kaynak kullanımını optimize ediyor, karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik stratejiler geliştiriyoruz. Atık yönetimi konusundaki en iyi uygulamaları benimseyerek, çevresel etkimizi minimize etmeyi hedefliyoruz.

02

İş Ahlakı ve Adil İş İlkeleri

İş yapış şeklimizi, şeffaf ve etik değerlere dayandırarak sürdürülebilir bir iş modeli oluşturuyoruz. Adil rekabet ilkesine bağlı kalıyor, yolsuzlukla mücadele ediyor ve iş etiği standartlarına uygun hareket ediyoruz.

03

İnsan Hakları ve İş Güvenliği

Tüm çalışanlarımızın insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamak, adil işe alım süreçleri uygulamak ve iş sağlığı güvenliği standartlarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla çaba harcıyoruz. Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında bulunmalarını sağlamak için sürekli iyileştirme çabalarına odaklanıyoruz.

04

Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler

Ürettiğimiz ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini değerlendirerek, müşterilerimize sürdürülebilir ve güvenli ürünler sunuyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarken, çevresel ve sosyal etkileri en aza indirmeye odaklanıyoruz.

05

Toplumsal Katkı ve İyi İş

Lokal ve global topluluklara katkıda bulunmak amacıyla sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor, eğitim ve sosyal kalkınma alanlarında projelere katılıyoruz. Yerel ekonomilere destek vererek, iş yapış şeklimizi toplumsal kalkınma hedefleri doğrultusunda yönlendiriyoruz.

06

Sürekli İyileştirme ve İnovasyon

Sürdürülebilirlik politikamızı sürekli olarak gözden geçiriyor ve iyileştirme fırsatlarını değerlendiriyoruz. İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek, sürdürülebilirlik konusunda öncü ve etkili çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz.

07

Bu politika, tüm çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve toplumla birlikte çalışarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmamızı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

08

Bu taahhütlerimizi yerine getirmek için tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz ve sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk almayı sürdürüyoruz.

Projeler
Güvenle Yanınızda, Ürünlerimizde İstikrar

Karbon ve Su Ayak İzi

Karbon ve Su Ayak İzi

Rüzgar Türbini Projesi

Rüzgar Türbini Projesi

Güneş Enerjisi Projesi

Güneş Enerjisi Projesi

Kimya sektöründe geniş bir ürün yelpazesi bulunan AKPA Kimya, stratejik coğrafi konumu sayesinde başta Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere tüm dünyaya hızlı ve kısa sürede ürün tedariki sağlamaktadır.

Günümüzde, 65’den fazla ülkeye düzenli olarak ihracat yapan AKPA Kimya’nın yurt dışı satışlarının toplam satışlara oranı %75’i aşmaktadır.