EFOX 80

EFOX 80 Resmi

MSDS
EFOX 80 PDF
TDS
Kimyasal Adı
Tert-Amyl Peroxypivalate
CAS UN EINECS/ELINCS ACRONYM
29240-17-3 3113 64741-65-7 TAPP
AO (%) ASSAY (%) SADT (°C) DILUENT
6,29 - 6,46 74,0 - 76,0 25 -
VISCOSITY DENSITY APPEARANCE PE PAIL
4 (@-10° C) 0,888 ± 0,005 (@-10°C) Liquid 25 kgs
CARTON BARREL STORAGE TEMP. SHELF LIFE
- - (-30) / (-10) 3 M
COLOR METAL CONTENT SOLİD CONTENT
Colorless - -
Özellikler
Yüksek basınç altında etilenin polimerizasyonunda başlatıcı olarak kullanılır. Hem otoklav hem de boru tipi proseslerde uygulanabilir. Efox 80, vinil klorürün 50°C / 65°C arasındaki sıcaklıklarda süspansiyon polimerizasyonu için bir başlatıcı olarak kullanılabilir.