EFOX 100 S75

EFOX 100 S75 Resmi

MSDS
EFOX 100 S75 PDF
TDS
Chemical Name
Tert-Butyl Peroxyneodecanoate
CAS UN EINECS/ELINCS ACRONYM
26748-41-4 3115 247-955-1 TBPND
AO (%) ASSAY (%) SADT (°C) DILUENT
4,84 - 4,98 74,0 - 76,0 0 Isododecane
VISCOSITY DENSITY APPEARANCE PE PAIL
17 (@0° C) 0,877 ± 0,01 (@0° C) Liquid 25 kgs
CARTON BARREL STORAGE TEMP. SHELF LIFE
- - (-20) / (-10) 3 M
COLOR METAL CONTENT SOLİD CONTENT
Colorless - -
Özellikler
Düşük yoğunluklu polietilen üretimi için başlatıcı olarak kullanılır. Hem otoklav hem de boru tipi proseslerde uygulanabilir. Çoğu durumda geniş bir reaktivite aralığı sağlamak için diğer peroksitler ile bir kombinasyon halinde kullanılır. Ayrıca vinil klorürün 40°C / 65°C arasındaki sıcaklıklarda süspansiyon polimerizasyonu için bir başlatıcı olarak kullanılabilir.