EFOX 10

EFOX 10 Resmi

MSDS
EFOX 10 PDF
TDS
Kimyasal Adı
Tert-Butyl Peroxy-2-Ethylhexanoate
CAS UN EINECS/ELINCS ACRONYM
3006-82-4 3113 221-110-7 TBPEH
AO (%) ASSAY (%) SADT (°C) DILUENT
Min. 7, 18 Min. 97 35 -
VISCOSITY DENSITY APPEARANCE PE PAIL
4,3 (@20° C) 0,900±0,005 (@20° C) Liquid 25 kgs
CARTON BARREL STORAGE TEMP. SHELF LIFE
- - (-30) / (+10) 3 M
COLOR METAL CONTENT SOLİD CONTENT
Colorless - -
Özellikler
Düşük yoğunluklu polietilen üretimi için kullanılır. Hem otoklav hem de boru tipi proseslerde uygulanabilir. Genellikle t-Bütil Perbenzoat ile birlikte kullanılır. Akrilat ve Metakrilat çözeltilerinin birlikte polimerizasyonu için uygulama sıcaklığı 80-150°C olmalıdır.