AKPEROX TBC

Stiren, bütadien, vinil asetat, vinil klorür, peroksitler gibi monomerler için polimerizasyon inhibitörü. TBC, taşıma ve depolama sırasında, damıtma sürecinde polimerizasyonu önlemek için peroksitler ile birleşir.

AKPEROX TBC
Kimyasal Adı
4-tert-Butylpyrocatechol
Yığın Yoğunluğu (@20°C) Görünüm Renk TBC içeriği
410 kg/m3 Toz Beyaz Min. 98,0 %
Erime noktası Kaynama noktası Parlama noktası Buhar basıncı (20°C)
55-58°C 290°C 158°C 0.0003 hPa
CAS No EINECS/ELINCS No UN No
98-29-3 202-653-9 3261
ÖZELLİKLER

Stiren, bütadien, vinil asetat, vinil klorür, peroksitler gibi monomerler için polimerizasyon inhibitörü. TBC, taşıma ve depolama sırasında, damıtma sürecinde polimerizasyonu önlemek için peroksitler ile birleşir.