AKDRY MIX - 2

Zirkonyum Oktoat, Kalsiyum Oktoat ve Kobalt Oktoat içeren kurşunsuz bir kurutucudur. Performansı ve kurşunsuz içeriği nedeniyle tercih edilir. Özellikle çevre dostu sistemler için uygundur.

AKDRY MIX - 2
Kimyasal Adı
Mixture of Zr Octoate, Ca Octoate and Co Octoate
Yoğunluk (@20°C) Viskozite (@20°C) Görünüm Renk
0,87 ± 0,01 gr/cm3 1,5 - 2,5 mPa.s Sıvı Koyu Mavi
Çözücü Katı Madde İçeriği CAS No EINECS/ELINCS No
White Spirit 25 ± 2 % 136-52-7; 136-51-6; 64742-82-1 205-250-6; 205-249-0; 919-446-0
UN No
1993
ÖZELLİKLER

Kurşunsuz sistemler için önerilir. Özellikle alt, iç ve yüzey kurutma performanslarını hızlandırmak için uygundur. Özellikle alkid bazlı boyalar formüle ederken, toplam formülün % 0,3 -% 2'si kullanılır.