AKDRY K Octoate 15%

Organik çözücüler ve yağlar ile karışmaz. Diğer kurutucularla kullanıma uygundur. Polyester ve izosiyanürat köpük başlatıcısı için kullanılır.

AKDRY K Octoate 15%
Kimyasal Adı
AKDRY Potasyum Oktoat 15%
Yoğunluk (@20°C) Viskozite (@20°C) Görünüm Renk
1,1 ± 0,01 gr/cm3 300 - 550 mPa.s Sıvı Renksiz
Çözücü Metal İçeriği Katı Madde İçeriği CAS No
White Spirit 14,9 - 15,1 % 80 ± 2 % 3164-85-0
EINECS/ELINCS No
221-625-7
ÖZELLİKLER

Organik çözücüler ve yağlar ile karışmaz. Diğer kurutucularla kullanıma uygundur. Polyester ve izosiyanürat köpük başlatıcısı için kullanılır.