• Güven : Doğruluk ve dürüstlük değerlerimizle tüm paydaşlarımıza güven veririz.

• Gizlilik : Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

• Çalışanlarına Karşı Sorumluluk : Güvence, istihdam ve adil yaklaşımla çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlarız.

Sürekli İyileştirme : Çevre ve toplum değerlerini sürekli göz önünde bulundurarak ürün ve hizmetlerini sürekli geliştiririz.

• Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerini Karşılamak : Tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini Yönetim Sistemi süreçleri ile uyumlu şekilde karşılanmasını sağlarız.

• Risk Temelli Yaklaşım : Tüm faaliyetlerimizde etkileşim içinde olan hususlara risk temelli yaklaşımla, amaçlanan hedeflere ulaşmasını güvence altına alırız.

Değerlerimiz