EFOX 99 S75

Düşük yoğunluklu polietilen üretimi için başlatıcı olarak kullanılır. Hem otoklav hem de boru tipi proseslerde uygulanabilir. Efox 99 S75, vinil klorürün 40°C / 65°C arasındaki sıcaklıklarda süspansiyonu ve kütle polimerizasyonu için bir başlatıcı olarak kullanılabilir.

EFOX 99 S75
Kimyasal Adı
Cumyl Peroxyneodecanoate
CAS UN EINECS/ELINCS ACRONYM
26748-47-0 3115 247-956-7 CUPND
AO (%) ASSAY (%) SADT (°C) DILUENT
3,86 - 3,97 74,0 - 76,0 10 -
VISCOSITY DENSITY APPEARANCE PE PAIL
74,6 (@-10° C) 0,962 ± 0,005 (@-10° C) Liquid 25 kgs
CARTON BARREL STORAGE TEMP. SHELF LIFE
- - Max. -20 3M
COLOR METAL CONTENT SOLİD CONTENT
Colorless - -
ÖZELLİKLER

Düşük yoğunluklu polietilen üretimi için başlatıcı olarak kullanılır. Hem otoklav hem de boru tipi proseslerde uygulanabilir. Efox 99 S75, vinil klorürün 40°C / 65°C arasındaki sıcaklıklarda süspansiyonu ve kütle polimerizasyonu için bir başlatıcı olarak kullanılabilir.