EFOX 30

EFOX 30 Resmi

MSDS
EFOX 30 PDF
TDS
Kimyasal Adı
Tert-Butyl Peroxybenzoate
CAS UN EINECS/ELINCS ACRONYM
614-45-9 3103 210-382-2 TBPB
AO (%) ASSAY (%) SADT (°C) DILUENT
Min. 8,07 Min. 98,0 60 -
VISCOSITY DENSITY APPEARANCE PE PAIL
6,50 (@20° C) 1,04 ± 0,005 (@20° C) Liquid 25 kgs
CARTON BARREL STORAGE TEMP. SHELF LIFE
- - (+10) / (+25) 3 M
COLOR METAL CONTENT SOLİD CONTENT
Colorless - -
Özellikler
Etilen, stiren, akrilonitril, vinil asetat, akrilat ve metakrilatların (ko)polimerizasyonunda başlatıcı olarak kullanılır. Stiren kopolimerizasyonunda 100-140°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılır. Akriliklerin ve metakrilatların 90-130 ° C sıcaklık aralığında dökme, süspansiyon ve çözelti (ko)polimerizasyonu için başlatıcı olarak kullanılabilir.