EFOX BPIC S75

EFOX BPIC S75, 95-125°C sıcaklık aralığında stirenin polimerizasyonu ve kopolimerizasyonu için kullanılabilir. Polimerizasyon sırasında sıcaklık kademeli olarak arttırılır. EFOX BPIC S75, diğerlerinin yanı sıra kaplama üretimi için 100-170°C sıcaklık aralığında akrilatların ve metakrilatların çözelti kopolimerizasyonu için başlatıcı olarak kullanılabilir. EFOX BPIC S75, akrilatların ve metakrilatların toplu ve süspansiyon kopolimerizasyonu için bir başlatıcı olarak da uygulanabilir.

EFOX BPIC S75
Chemical Name
Tert-Bütil Peroksi İzopropil Karbonat 75%
Yoğunluk (@20°C) Viskozite (@20°C) Görünüm Renk
0,900 ± 0,005 gr/cm3 2,3 mPa.s Sıvı Renksiz
Aktif Oksijen İçeriği Peroksit İçeriği (BPIC%) Hidroperoksit (TBHP) Toplam Klor İçeriği
6,72 - 6,90 % 74,0 - 76,0 % Max. 0,10 % Max. 150 ppm
SADT CAS No EINECS/ELINCS No UN No
70°C 2372-21-6 219-143-7 3103
PROPERTIES

EFOX BPIC S75, 95-125°C sıcaklık aralığında stirenin polimerizasyonu ve kopolimerizasyonu için kullanılabilir. Polimerizasyon sırasında sıcaklık kademeli olarak arttırılır. EFOX BPIC S75, diğerlerinin yanı sıra kaplama üretimi için 100-170°C sıcaklık aralığında akrilatların ve metakrilatların çözelti kopolimerizasyonu için başlatıcı olarak kullanılabilir. EFOX BPIC S75, akrilatların ve metakrilatların toplu ve süspansiyon kopolimerizasyonu için bir başlatıcı olarak da uygulanabilir.