AKPEROX HC75

AKPEROX HC75

Explanation :

AKPEROX HC75, 60˚C sıcaklık değerinde, bir kobalt hızlandırıcısı (AKCOBALT% 10)

ile birlikte doymamış polyester reçinelerin kürlenmesi için geliştirilmiştir.

AKPEROX HC75 + kobalt kombinasyonu daha yüksek uygulamalarda (ör. suni

mermer, polimer beton, boru üretimi) kullanılır. AKPEROX HC75 + Kobalt

hızlandırıcı + Amin hızlandırıcı (N,N Dimetil Anilin) kombinasyonu vinil ester

reçinelerinin ortam sıcaklığında sertleşmesini sağlar.

AKPEROX HC75, AKPEROX LPT den daha hızlı sertleşme sağladığı için daha yaygın

olarak kullanılır.

Uygulamaya ve çalışma ortamında bağlı olarak AKPEROX HC75, %1 - %2 oranında,

kobalt hızlandırıcılar ile birlikte kullanılması önerilir.


MSDS
AKPEROX HC75 PDF
TDS
Chemical Name
Tert-Butyl Peroxybenzoate
CAS UN EINECS/ELINCS ACRONYM
614-45-9 3105 210-382-2 TBPB
AO (%) ASSAY (%) SADT (°C) DILUENT
6,10 - 6,27 - - -
VISCOSITY DENSITY APPEARANCE PE PAIL
- 1,025 ± 0,005(@20°C) Clear Liquid 25 kgs
CARTON BARREL STORAGE TEMP. SHELF LIFE
- - (-) / (+25) 6 M
COLOR METAL CONTENT SOLİD CONTENT
Features
AKPEROX HC75 has been developed for the cure of unsaturated polyester resins in combination with a cobalt accelerator (AKCOBALT 10%) in the temperature range of 60˚C and higher application are for the cure system. AKPEROX HC75 plus a cobalt accelerator can be e.g. artificial marble, polymer concrete, filament winding and air drying lacquers. The combination AKPEROX HC75 plus a cobalt accelerator and possibly an amine accelerator like N,N Dimethyl Aniline is also suitable for the ambient temperature cure of vinyl ester resins. AKPEROX HC75 gives a much faster cure in these resins than the commonly applied peroxides AKPEROX LPT.