AKPEROX CAT K S50

AKPEROX CAT K S50

Explanation :

AKPEROX Catalyst K, yüksek basınç altında, Otoklav ve boru tipi işlemler sırasında

Etilenin polimerizasyonu için uygun başlatıcıdır. CATALYST K hem Etilen hem Vinil

Klorür polimerizasyonunda kullanılır. Etilenin polimerizasyonu sırasında,

polimerizasyonda geniş bir spektrum elde edilmiş ve diğer peroksitlerle

kombinasyon halinde kullanılması gerekir. Süspansiyon Vinil klorür

polimerizasyonu için başlatıcı olarak 50-70 ° C arasındaki sıcaklıklarda kullanılır.


MSDS
AKPEROX CAT K S50 PDF
TDS
Chemical Name
Bis 3,5,5 -Trimethyl Hexanoyl Peroxide
CAS UN EINECS/ELINCS ACRONYM
3851-87-4 3119 223-356-0 INP
AO (%) ASSAY (%) SADT (°C) DILUENT
2,50 - 2,60 - - Isododecane
VISCOSITY DENSITY APPEARANCE PE PAIL
- 0,875 ± 0,005(@0°C) Clear Liquid 25 kgs
CARTON BARREL STORAGE TEMP. SHELF LIFE
- - (-5) / (-10) 3 M
COLOR METAL CONTENT SOLİD CONTENT
Features
AKPEROX Catalyst K S50 is the suitable initiator for polymerization of Ethylene during Autoclave and pipe type processes, under high pressure.