Boya Uygulamaları

Boyanın içerisinde az miktarlarda kullanılmalarına rağmen çok önemli parametrelerdendir. Kurutucuların kuruma olayındaki görevleri reaksiyonları hızlandırmalarıdır. Kurutucular kuruyan ve yarı kuruyan yağlara ya da bunları yapısında bulduran reçinelere, boyalara ve verniklere uygulandığında kurumalarını, filmlerinin sertleşmelerini hızlandıran çoğunlukla metalik yapılardır. Doymamış yağ asitlerinin kuruması oto oksidasyon ile olur.


Doymamış yağ asitleri havanın oksijeni ile hidroperoksit ve peroksitler oluşturur. Bunlar da dekompoze olup serbest radikalleri oluşturur ve bunlar da birbirleriyle reaksiyona girerek üç boyutlu bir çapraz bağlar oluşturup yüksek moleküllü bir yapı ve kuru film tabakası oluştururlar.


Kurutucular, 7-18 karbon içeren organik asitlerin metallerle oluşturduğu ürünlerdir. Birçok metal çeşitli şekillerde kurumaya yardımcı olması için kullanılır. Aktif kurumayı sağlamak için Co (kobalt), Mn (mangan) gibi primer kurutucular, diğerleri ise daha az etkili olan ama primer kurutucularla kullanıldıklarında kuruma ve film özelliğini arttıran Ca (kalsiyum), Pb (kurşun), Zr (zirkonyum), Zn (çinko) ,St(Stronsiyum)ve Ba(Baryum) metal kurutucularıdır. Kurutucular istenilen özelliğe göre karışım şeklinde kullanılır.

Ürün Arama

Ürün Adı
Kimyasal Adı
Cas No
Uygulama Alanları

Ürün Adı Kimyasal Adı Cas No Uygulama Alanları
AKDRY Co Octoate 12% Cobalt Octate 136-52-7; 64742-81-0
AKDRY Co Octoate 10% Cobalt Octate 136-52-7; 64742-81-0
AKDRY Co Octoate 8% Cobalt Octate 136-52-7; 64742-81-0
AKDRY Co Octoate 6% Cobalt Octate 136-52-7; 64742-81-0
AKDRY Co Octoate 1% Cobalt Octate 136-52-7; 64742-81-0
AKDRY Ca Octoate 10% Calcium Octoate 136-51-6, 64742-82-1
AKDRY Ca Octoate 6% Calcium Octoate 136-51-6, 64742-82-1
AKDRY Ca Octoate 5% Calcium Octoate 136-51-6, 64742-82-1
AKDRY Ca Octoate 4% Calcium Octoate 136-51-6, 64742-82-1
AKDRY Zr Octoate 24% Zirconium Octoate 22464-99-9; 64742-81-0
AKDRY Zr Octoate 18% Zirconium Octoate 22464-99-9; 64742-81-0
AKDRY Zr Octoate 16% Zirconium Octoate 22464-99-9; 64742-81-0
AKDRY Zr Octoate 12% Zirconium Octoate 22464-99-9; 64742-81-0
AKDRY Zr Octoate 10% Zirconium Octoate 22464-99-9; 64742-81-0
AKDRY Zr Octoate 6% Zirconium Octoate 22464-99-9; 64742-81-0
AKDRY Mn Octoate 10% Mangan Octoate 15956-58-8; 64742-81-0
AKDRY Mn Octoate 8% Mangan Octoate 15956-58-8; 64742-81-0
AKDRY Mn Octoate 6% Mangan Octoate 15956-58-8; 64742-81-0
AKDRY Pb Octoacte 36% Lead Octoate 301-08-6; 64742-81-0
AKDRY Pb Octoacte 32% Lead Octoate 301-08-6; 64742-81-0
AKDRY Pb Octoacte 24% Lead Octoate 301-08-6; 64742-81-0
AKDRY Zn Octoate 16% Zinc Octoate 1314-13-2; 64742-81-0
AKDRY Zn Octoate 12% Zinc Octoate 1314-13-2; 64742-81-0
AKDRY Zn Octoate 10% Zinc Octoate 1314-13-2; 64742-81-0
AKDRY Zn Octoate 8% Zinc Octoate 1314-13-2; 64742-81-0
AKDRY Zn Octoate 6% Zinc Octoate 1314-13-2; 64742-81-0
AKDRY Cu Octoate Copper Octoate 7758-99-8; 64742-82-1
AKDRY K Octoate 15 % Potassium Octoate 3164-85-0
AKDRY Sr Octoate 10 % Strontium Octoate 1633-05-2; 64742-81-0
AKDRY MIX Z59 Mix Dry 136-52-7; 136-51-6; 64742-81-0
AKDRY CT39 Mix Dry 136-52-7; 136-51-6; 64742-81-0
AKDRY MIX D34 Mix Dry 136-52-7; 136-51-6; 64742-81-0
AKDRY HP39 Mix Dry 136-52-7; 136-51-6; 64742-81-0
AKDRY MIX-D Mix Dry 22464-99-9; 136-51-6; 64742-81-0
AKDRY MIX - 1 Mix Dry 136-52-7; 136-51-6; 64742-81-0
AKDRY MIX - 2 Mix Dry 136-52-7; 136-51-6; 64742-81-0
AKDRY MIX - 3 Mix Dry 136-52-7; 136-51-6; 64742-81-0