POLY VINYL CHLORIDE (PVC)

Polivinil klorür, vinil klorür monomerinin (VCM) organik peroksitler, azo-başlatıcılar veya persülfatlar kullanılarak polimerizasyonu ile üretilir. Üç farklı üretim süreci kullanılır:

·         Süspansiyon polimerizasyonu  (organik peroksitler veya azo-başlatıcılar ile)

·         Toplu polimerizasyon  (organik peroksitlerle)

·         Emülsiyon polimerizasyonu

Süspansiyon ve yığın polimerizasyon için, sadece, Peptid peroksitler, Peroksidikarbonatlar ve Peresterler gibi organik peroksitler kullanılır. Emülsiyon polimerizasyonu için Hidroperoksitler ve Ketonperoksitler gibi suda çözünür organik peroksitler kullanılır.

POLY VINYL CHLORIDE (PVC) Ürünlerinin Listesi İçin Tıklayınız !...