PMMA - Polimetil Metakrilat

PMMA, metil metakrilatın organik peroksitler kullanılarak polimerizasyonu ile üretilir. Üç farklı üretim süreci kullanılmaktadır:

·         Süspansiyon polimerizasyonu (organik peroksitlerle) ,

·         Toplu polimerizasyon (organik peroksitlerle)

·         Emülsiyon polimerizasyonu.

Polimerizasyon için Peroksikarbonatlar, Peroksiesterler veya Perketaller gibi organik peroksitler tek bir başlatıcı olarak veya kombinasyon halinde kullanılırlar.

PMMA - Polimetil Metakrilat Ürünlerinin Listesi İçin Tıklayınız !...