LDPE - Düşük Yoğunluklu Polietilen

      Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), etilen gazının polimerizasyonu ile üretilir. LDPE'nin üretimi için teknik açıdan en önemli yöntem, boru şeklinde bir reaktörde veya bir otoklavda yüksek basınçlı işlemdir. Dialkyl peroksitler, diasil peroksitler, Peroksidikarbonatlar, Peroksistaller ve aromatik veya aromatik olmayan Peresterler gibi organik peroksitler kullanılır.

      Dialkyl peroksitler, diasil peroksitler, Peroksidikarbonatlar, Peroksistaller ve aromatik veya aromatik olmayan Peresterler gibi organik peroksitler kullanılır.

      LDPE - Düşük Yoğunluklu Polietilen Ürünlerinin Listesi İçin Tıklayınız !...