EFOX 40

EFOX 40 Resmi

MSDS
EFOX 40 PDF
TDS
Kimyasal Adı
CAS UN EINECS/ELINCS ACRONYM
3115
AO (%) ASSAY (%) SADT (°C) DILUENT
Min. 7,40 Min. 74,0 30 -
VISCOSITY DENSITY APPEARANCE PE PAIL
6,55 (@20° C) 0,84 ± 0,005 (@20° C) Liquid 25 kgs
CARTON BARREL STORAGE TEMP. SHELF LIFE
- - Max. +10 3 M
COLOR METAL CONTENT SOLİD CONTENT
Colorless - -
Özellikler
Yüksek basınç altında etilenin ko-polimerizasyonunda başlatıcı olarak kullanılır. Otoklav ve boru tipi üretim uygulamalarında kullanılmaya uygundur. Stiren polimerizasyonunda 85-105°C aralığındaki sıcaklıklarda uygulanır. Akrilat ve metakrilatların polimerizasyonunda ise uygulama sıcaklığı 80-160°C sıcaklık aralığındadır.