Boya Kurutucuları

Boyanın içerisinde az miktarlarda kullanılmalarına rağmen çok önemli parametrelerdendir. Kurutucuların kuruma olayındaki görevleri reaksiyonları hızlandırmalarıdır. Kurutucular kuruyan ve yarı kuruyan yağlara ya da bunları yapısında bulduran reçinelere, boyalara ve verniklere uygulandığında kurumalarını, filmlerinin sertleşmelerini hızlandıran çoğunlukla metalik yapılardır. Doymamış yağ asitlerinin kuruması oto oksidasyon ile olur.
Doymamış yağ asitleri havanın oksijeni ile hidroperoksit ve peroksitler oluşturur. Bunlar da dekompoze olup serbest radikalleri oluşturur ve bunlar da birbirleriyle reaksiyona girerek üç boyutlu bir çapraz bağlar oluşturup yüksek moleküllü bir yapı ve kuru film tabakası oluştururlar.
Kurutucular, 7-18 karbon içeren organik asitlerin metallerle oluşturduğu ürünlerdir. Birçok metal çeşitli şekillerde kurumaya yardımcı olması için kullanılır. Aktif kurumayı sağlamak için Co (kobalt), Mn (mangan) gibi primer kurutucular, diğerleri ise daha az etkili olan ama primer kurutucularla kullanıldıklarında kuruma ve film özelliğini arttıran Ca (kalsiyum), Pb (kurşun), Zr (zirkonyum), Zn (çinko) ,St(Stronsiyum)ve Ba(Baryum) metal kurutucularıdır. Kurutucular istenilen özelliğe göre karışım şeklinde kullanılır.