• Reach Nedir?
  • REACH, kimyasalların tescil edilmesi, değerlendirilmesi, ruhsatlandırılması ve sınırlandırılmasına yönelik bir Avrupa Birliği yönetmeliğidir. 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir ve bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır.

  • Reach Amacı
  • REACH düzenlemeleri Avrupa Birliği (AB) tüm üye devletleri ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) tarafından kabul edilmiş; kimyasal ürünlerin imalat, ithalat ve pazarlamasını kontrol altına almak için hazırlanmıştır.

REACH kapsamında:

· Çevre ve insan sağlığının, kimyasal kullanımından yüksek düzeyde korunmasının sağlaması,

· Kimyasalları piyasaya süren insanları (üretici ve ithalatçı / ihracatçı) kullanım amaçlarına ilişkin risklerin anlaşılmasından ve yönetiminden sorumlu tutulması,

· Maddelerin AB pazarında serbest hareketinin sağlanması,

· AB kimya sanayisinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılması,

Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesi için alternatif yöntemlerinin özendirilmesi hedeflenmektedir.

REACH