BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

DOĞRULTUSUNDA KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

 

Seveso Kamunun Bilgilendirilmesi Metni Bölüm 1

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik”, 2 Mart 2019 tarihinde 30702 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanmıştır. Bu yönetmelik Madde 16 kapsamında kamunun bilgilendirilmesi metni hazırlanmıştır. Yıllık olarak gözden geçirilecektir. Yönetmelik Madde 16 kapsamında kuruluş, büyük endüstriyel kazalarla ilgili hazırlanacak güvenlik raporu, büyük kaza önleme politika belgesi, büyük kaza senaryo dokümanı ve dâhili acil durum planı ile ilgili tebliğlerde belirtilen gizli bölümler dışında kalan diğer bilgilerin kendisinden talep edilmesi halinde, kuruluşta meydana gelebilecek büyük kaza tehlikeleri ve bu tehlikelerin potansiyel etkileri ve alınacak önlemler hakkında, genel bilgiyi içeren teknik olmayan bir özeti de içerecek şekilde düzenlenmiş bilgileri talep edenlere sağlar. Bilgilerin doğruluğundan işletmeci sorumludur.

1.  İşletmecinin İsmi ve Kuruluşun Tam Adresi

Kuruluşun Ticari Unvanı: AKPA KİMYA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Kuruluşun Adresi: İSTİKLAL KURTPINAR OSB MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/1 MURATLI/TEKİRDAĞ

2.  Güvenlik Raporu Hazırlığı

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik”, 2 Mart 2019 tarihinde 30702 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanmıştır. Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini (BEKRA) kullanarak beyanı üst seviyeli kuruluş olarak yapılmıştır. Yönetmeliğe göre üst seviye kuruluş olması durumunda da Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğu Güvenlik Raporunu hazırlamıştır.

3.  Kuruluşta Gerçekleştirilen Faaliyetler

Kuruluş, mevcut işletme şartları altında kesikli reaktörlerde müşteri talebine göre çeşitli konsantrasyonlarda organik peroksit, boya kurutucu, hızlandırıcı ve başlatıcı üretimi, depolama ve satış faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

4.  Büyük Kazaya Sebebiyet Verecek Maddeler

Kuruluşta, yönetmelikte yer alan büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddeler kapsamında 19 kimyasal madde bulunmaktadır:

“Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”, 11 Mart 2013 tarihinde 28848 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanmıştır ve bu yönetmelik kapsamında zararlılık işaretleri şunlardır:


 

 

 

Tehlikeli maddenin adı

 

 

Kimyasal maddenin adı

 

 

Yönetmeliğe göre zararlılık sınıf kodu ve kategori ve zararlılık ifadesi kodu

Yönetmelik kapsamındaki adlandırılmamış maddenin zararlılık kategorisi/adlandırılmış

ise maddenin numarası

 

AKPEROX LPT 1338-23-4

Reaction Mass Of Butane-2,2-Diyl Dihydroperoxide And Di-Sec- Butylhexaoxidane

H242 Isıtma yangına yol açabilir. H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H360 Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi var.

 

P6b

 

AKPEROX ER60 FW

(Karışım) 37187-22-7

614-45-9

 

 

2,4-Pentandion, peroksit Tert-Bütil Perbenzoat

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H242 Isıtma yangına yol açabilir. H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H371 Organlarda hasara yol açabilir.

 

 

P5c P6b

 

 

 

AKPEROX TBHP 75-91-2

 

 

 

 

Tert-Bütil Hidroperoksit

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H242 Isıtma yangına yol açabilir. H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H330 Solunması halinde öldürücüdür. H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir. H341 Genetik hasara yol açma şüphesi var.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

 

 

P5c P6b H2 E2

 

AKPEROX HC9 614-45-9

 

 

Tert-Bütil Perbenzoat

H242 Isıtma yangına yol açabilir. H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H332 Solunması halinde zararlıdır.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

 

P5c P6b H2 E1


 

AKPEROX CAT K 3851-87-4

 

Bis(3,5,5-Trimetilhekzanoil) Peroksit

H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

 

P6b

 

EFOX 10-S30 3006-82-4

 

 

Ter-Bütil 2-Etilperoksihekzanoat

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

 

P5c P6b E1

 

EFOX 10-S50 3006-82-4

 

 

Ter-Bütil 2-Etilperoksihekzanoat

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

 

P5c P6b E1

EFOX 20

110-05-4

 

Di-Ter-Bütilperoksit

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H341 Genetik hasara yol açma şüphesi var.

P5c P6b

 

EFOX 20-S50 110-05-4

 

 

Di-Ter-Bütilperoksit

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H341 Genetik hasara yol açma şüphesi var.

H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

 

P5c P6b

 

EFOX30 614-45-9

 

 

Ter-Bütil Perbenzoat

H242 Isıtma yangına yol açabilir. H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

 

P6b E1

 

 

EFOX50 927-07-1

 

 

 

Ter-Bütil Peroksipivalat

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H332 Solunması halinde zararlıdır.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

 

 

P5c P6b


 

 

 

EFOX 50-S25 927-07-1

 

 

 

Ter-Bütil Peroksipivalat

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H332 Solunması halinde zararlıdır.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

 

 

P5c P6b

EFOX 70

686-31-7

 

 

Ter-Pentil 2-Etilperoksihekzanoat

H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H332 Solunması halinde zararlıdır.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

 

P6b E1

 

EFOX 80

29240-17-3

 

 

Ter-Pentil Peroxypivalat

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

 

P5c P6b

EFOX 90

34443-12-4

Oo-Ter-Bütil O-(2-Etilhekzil) Peroksikarbonat

H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

P6b E1

EFOX 100

26748-41-4

 

Ter-Bütil Peroksineodekanoat

H242 Isıtma yangına yol açabilir. H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

 

P6b E1

EFOX MYPC

53220-22-7

Ditetradesil Peroksidikarbonat

H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

P6b

EFOX CEPC

26322-14-5

Ditetradesil Peroksidikarbonat

H242 Isıtma yangına yol açabilir.

P6b

EFOX LP

105-74-8

Dilauroil Peroksit

H242 Isıtma yangına yol açabilir.

P6b

Doğalgaz

7664-41-7

Metan

H220 Çok kolay alevlenir gaz.

H280 Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.

P2

EFOX 60

13122-18-4

 

Ter-Bütil 3,5,5- Trimetilperoksihekzanoat

H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

 

P6b E1


 

 

EFOX 60-S30 13122-18-4

 

Ter-Bütil 3,5,5- Trimetilperoksihekzanoat

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

 

P5c P6b E1

 

AKPEROX ER59

(Karışım) 37187-22-7

614-45-9

 

 

2,4-Pentandion, peroksit ter-bütil perbenzoat

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H242 Isıtma yangına yol açabilir. H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir. H371 Organlarda hasara yol açabilir.

 

 

P5c P6b

Metil Etil Keton Peroksit Çözeltileri

1338-23-4

Reaction Mass Of Butane-2,2-Diyl Dihydroperoxide And Di-Sec- Butylhexaoxidane; Methyl Ethyl Ketone

Peroxide

H242 Isıtma yangına yol açabilir. H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

 

P6b

 

AKPEROX BP50 PASTE 94-36-0

 

 

Dibenzoil Peroksit

H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H360Df Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi

var.

 

P6b

AKPEROX BP75 POWDER 94-36-0

 

Dibenzoil Peroksit

H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

P6b E1

AKPEROX PK295

6731-36-8

Di-Ter-Bütil 3,3,5- Trimetilsiklohekziliden Diperoksit

H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

P6b

 

EFOX10 3006-82-4

 

 

Ter-Bütil 2-Etilperoksihekzanoat

H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H332 Solunması halinde zararlıdır.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

 

P6b E1

 

%50 Hidrojen Peroksit

7722-84-1

 

 

Hidrojen Peroksit

H272 Yangını güçlendirebilir; oksitleyici. H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

 

P8


 

2-Metilpropan-2-Ol;- Ter-Bütil Alkol

75-65-0

 

Ter-bütil alkol

H225 Sıvı ve buhar kolay ateş alır. H332 Solunduğunda sağlığa zararlı. H319 Gözlerde ağır iritasyona yol açar.

H335 Solunum yollarında iritasyona neden olabilir.

 

P5c

 

 

 

Ter-Bütil Hidroperoksit 75-91-2

 

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H242 Isıtma yangına yol açabilir. H302 Yutulması halinde zararllıdır.

H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar. H330 Solunduğunda ölümcüldür.

H341 Genetik etkilere neden olmasından şüphelenilmektedir. H411 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir.

 

 

 

P5c P6b H2

Bütanon;-Etil Metil Keton 78-93-3

 

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

 

P5c

4-Metilpentan-2-On; -İzobütil Metil Keton

108-10-1

 

4-Metilpentan-2-On

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. H332 Solunması halinde zararlıdır.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

 

P5c

 

 

Toluen 108-88-3

 

 

1-Metil Benzen

H225: Sıvı ve buhar kolay tutuşabilir. H315: Cilt tahrişlerine neden olmaktadır.

H304: Yutulduğunda veya solunum yollarına girdiğinde ölümcül olabilir. H361: Fertiliteyi muhtemelen etkileyebilir veya anne karnındaki çocuğa zarar verebilir.

H336: Uyuklama ve sersemlik yapabilir.

H373: Uzun veya tekrarlayıcı maruziyette organlara zarar verebilir.

 

 

P5b

Pivaloil Klorür 3282-30-2

 

2,2-Dimetilpropanoil Klorür

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H330 Solunması halinde öldürücüdür.

 

P5c H2

 

Hidrojen Peroksit Çözeltisi ...

%70

7722-84-1

 

 

Hidrojen Peroksit

H271 Yangına veya patlamaya yol açabilir; güçlü oksitleyici. H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir. (Solunum sistemi) H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

 

 

P8


 

 

White Spirit 64742-82-1

 

 

Nafta (Petrol), Hidro Desülfürize Ağır

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H372 Uzun süre ve tekrarlanan maruz kalmalar Akciğere zarar verir. H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

 

P5b E2

 

Amonyak, Susuz 7664-41-7

 

 

Amonyak

H221 Alevlenir gaz

H280 Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar H331 Solunması halinde toksiktir

H400 Sucul ortamda çok toksiktir

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

 

P2 H2 E1

AKPEROX AAP

(Karışım) 37187-22-7

123-42-2

 

2,4-Pentandion, peroksit Diaseton alkol

H242 Isıtma yangına yol açabilir.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

 

P6b

 

 

AKCOBALT 6%

(Karışım) 136-52-7

64742-81-0

108-88-3

 

 

 

Cobalt bis (2-ethylhexanoate) White Spirit

Toluen

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H319 Ciddi göz tahtişine yol açar.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var. H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (merkezi sinir sistemi).

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

 

 

 

 

P5C E1

EFOX LP Special

105-74-8

Dilauroil Peroksit

H242 Isıtma yangına yol açabilir.

P6b

 

 

AKCOBALT 12%

(Karışım) 136-52-7

64742-81-0

 

 

 

Kobalt bis (2-etilhekzanoat) White Spirit

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var. H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

 

 

 

P5c E1


 

 

AKQUICK T100-99,9% 121-69-7

 

 

N,N-Dimetil Anilin

H301 Yutulması halinde toksiktir. H311 Cilt ile temaası halinde toksiktir. H330 Solunması halinde öldürücüdür. H351 Kansere yol açma şüphesi var.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

 

H2 E2

 

AKQUICK T300 99-97-8

 

 

N,N-Dimetil-P-Toluidin

H301 Yutulması halinde toksiktir. H311 Cilt ile temaası halinde toksiktir. H331 Solunması halinde toksiktir.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

 

 

H5

 

AKDRY Co Octoate ... % (Karışım)

136-52-7

64742-8-0

 

 

Kobalt bis (2-etilhekzanoat) White Spirit

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H319 Ciddi göz tahtişine yol açar.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var. H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

 

 

P5c E1

 

 

AKDRY Pb Octoate ... % (Karışım)

301-08-6

64742-81-0

 

 

 

Kurşun bis(2-etilhekzanoat) Whşte spirit

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H304 Solunum yolune nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. H315 Cilt tahrişine yol açar.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H360 Solunması halinde doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.

H373 Solunması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

 

 

 

P5c E1


5.  Büyük Bir Kaza Olması Durumunda Yapılması Gerekenler

Büyük bir kaza olması durumunda kaza ile mücadeleyi en etkin şekilde yönetmek ve etkileri en aza indirmek için dahili acil durum planlamaları uygulamaya sokulmaktadır. İlgili dış birimlere haber verilmektedir. Plan dahilinde belirlenen hizmet grupları organize olarak ilk müdahaleleri ve diğer müdahaleleri gerçekleştirmektedir.

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren Büyük Endüstriyel Kazaya sebep olabilecek bir kazayı öğrenirseniz, aşağıdaki yazılanları uygular ve bu doğrultuda hareket ederseniz, hem kişisel korumanıza hem de hepimiz için etkili mücadeleye katkıda bulunmuş olursunuz.

Acil durum hakkında nasıl bilgilendirilirim?

§  Sirenler ve anons duyuruları

§  İtfaiye araçları, polis, jandarma

§  TV ve Radyo yayınları

§  İletişim

 

Acil durum anında öncelikli ne yapmam gerekiyor?

§  Kaza yerinden uzak durun ve kaza yerini kesinlikle ziyaret etmeyin,

§  Kaza mahalline yakın yerleşim yerindeyseniz dışarı çıkmayın,

§  Kaza anında hamile, yaşlı, engelli gibi yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım edin,

§  Pencere ve kapıları kapatın ve kapalı ortamlarda kullandığımız ev ve araba klimalarını, havalandırmalarını kapatın.

§  Kurtarma servisleri ve acil durum talimatlarını uygulayın.

§  Radyo ve televizyondan acil durum anında bulunduğunuz alanı terk etmenize dair bilgilendirme gelirse, kaza mahallinden uzaklaşarak yüksek kotta bulunan alanlara doğru ilerleyiniz.

 

Acil durum anında kesinlikle neleri yapmamalıyım?

 

§  Size bildirim yapılmadığı taktirde kesinlikle bulunduğumuz alanı araba ile veya yürüyerek terk etmemeliyiz.

§  İtfaiye, polis, jandarma gibi acil durumlarda irtibat kurulması gereken kurumlarla iletişim anında gereksiz sorulan sorular ile telefon meşgul edilmemelidir. Kurumlara en kısa ve anlaşılır bilgilendirme yapılarak telefon kapatılmalıdır.


BÖLÜM 2

1.  Kuruluşta meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi

Tanktan, pompadan ve boru hattından salınımlar senaryo edilmektedir. Taşma havuzları, gaz detektörleri, hatlarda iç basınçları ölçen sistemler vb. ilgili otomasyon sistemleri ile sürekli kontrolleri sağlanmakta, acil durumlarda müdahale edecek sistem ve uyarı sistemlerinin bakım ve kontrolleri takip edilip yapılmaktadır.

2.  Büyük Endüstriyel Kazalarla Başa Çıkmak ve Bunların Etkilerini En Aza İndirmek İçin Yapılan Çalışmalar

Alınan teknik önlemler (güvenlik sertifikalı proses kontrol ekipmanları, patlamaya dayanıklı ekipmanlar, acil durdurma sistemleri, basınç tahliye sistemleri, gaz algılama sistemleri, yangın algılama ve söndürme sitemleri vb.) ve organizasyonel önlemler (proses güvenliği ile ilgili ekiplerin oluşturulması, güvenlik yönetim sistemi ile ilgili çalışanlarla sürekli görüş alışverişinde bulunulması, güvenlikle ilgili teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, acil hizmet birimleriyle işbirliği vb.) ile senaryo edilen bütün büyük kazaların meydana gelme ihtimalleri kabul edilebilir seviyeye indirilmiştir.

Kuruluş, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak amaçlı büyük endüstriyel kazaya sebep olabilecek durumlar ile mücadele amacı ile Dâhili Acil Durum Planı oluşturulmuştur ve uygulanmaktadır. Hazırlanan Dahili Acil Durum Planı kapsamında çeşitli hizmet gruplarını oluşturmuş; acil hizmet birimleriyle (Sağlık hizmetleri, İtfaiye, AFAD, vb.) iş birliği için ilgili taraflarla koordinasyonun nasıl sağlanacağını belirlenmiş ve kuruluşta müdahale için yeterli düzenlemeler yapılmıştır.

3.  Büyük Endüstriyel Kazalara Müdahale İçin İşbirliğinde Olunan Acil Hizmet Birimleri

Hazırlanan Dâhili Acil Durum Planı kapsamında, acil hizmet birimleriyle (Ambulans, İtfaiye, AFAD) işbirliği için ilgili taraflarla koordinasyonun nasıl sağlanacağını belirlenmiş ve kuruluşta müdahale için yeterli düzenlemeler yapılmıştır.

     
   AKPA Kimya Kamunun Bilgilendirilmesi Metni

Proses Güvenliği