Doğru ürünün, doğru miktarda, doğru şartlarda doğru yerde ve zamanda kabul edilebilir bir maliyetle' müşterilere ulaştırılması olarak tanımlanan lojistik, AKPA Kimya’nın en önemli birimleri arasında yer almaktadır. 

AKPA Kimya Lojistik birimi operasyon maliyetlerini minimize ederek nitelikli işletmecilikle standardize edilmiş süreç yapılarıyla müşteri memnuniyetini arttırmaktır.

Lojistik birimi depo yönetiminden, liman operasyonlarına, araç takibinden, mobil saha operasyonlarına uzanan pek çok farklı ihtiyacı bulunuyor. Bu yüzden bilgi teknolojilerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda, tüm lojistik faaliyetlerinde bilişim teknolojileri etkin bir biçimde yapılandırılarak, işletme performansını arttırmaktadır.

AKPA Lojistik Planlama Ekibi Olarak Sorumluluklarımızın farkındayız!

 • Dağıtım maliyet yönetimi ve lojistik çözümlerin optimizasyonu, Lojistik-nakliye ve alıcı departmanlarında yetkin ve iyi eğitimli personel sağlamak, bölgesel müşteri memnuniyeti (OTIF, teslimat süresi, şikâyetler, diğer lojistik KPI' lar) küresel ticaret kurallarına uygunluk sağlamaktadır.
 • Lojistik planlama;
 • Dış lojistik depoları ve iç taşıma ihracat, ithalat lojistik tedarik zinciri ve depolama kapasitelerinin kısa ve uzun vadeli planlaması,
 • Lojistik tesislerin güvenli ve çevreye duyarlı çalışması,
 •  Lojistik operasyonlarının sahalarda sürekli denetim, teknik arızalarda hedef / fiili sapma durumunda karşı ölçümler,
 •  Lojistik maliyet kontrolünün sağlanması, Tehlikeli malların taşınması için yasal uyumun sağlanması uzman danışmanlar ile çalışılması (ADR, IMDG, IATA),
 •  Depo envanterinin düzenli olarak denetlenmesi ve mutabakatı,
 •  Zamanında teslimatlar ve maliyet verimliliğinde iyileştirmeler için lojistik süreçlerin ve temel neden incelemelerinin sürekli optimizasyonunu sağlamak,
 •  Lojistik ekipmanları araç teçhizatları forklift ve iade edilebilir ambalaj yönetim Dökme konteyner, IBC ve teneke kutu temizleme aktivitesinin yönetimi,
 • Depoların planlanması, kontrolü, organizasyonu ve denetimi,
 • Ürünlerin lojistik depolardan müşterilere dağıtımı,
 • ISO 9001, 27001 ve Sorumlu Bakım Programların Desteklenmesidir.


AKPA Kimya Lojistik yönetiminin özellikleri;

İlgili alanda lisans derecesi veya eşdeğer iş deneyimi,

 • Hedef odaklı, yenilikçi, yaratıcı, motive, üstünlük zihniyet ve çalışma stili,
 • Kişiler arası ve liderlik özellikleri,
 • Takım halinde çalışabilme ve doğrudan takım çalışması yapabilme,
 • Girişkenlik, kararlılık, açık fikirli, öğrenmeye istekli olma,
 • Birden çok yönetim seviyesinde ve organizasyondaki personel ile iletişim kurabilme,
 • Lojistik koşullarını ve kalitesini yönetebilme kabiliyeti veya servis sağlayıcılar ile pazarlık edebilme becerisi,
 • Endüstriyel lojistik ortamında en az 5 yıldan fazla deneyim,
 • Ticari ve işletme yönetiminde geniş bilgi,
 • Ticari farkındalık, sektörel bilgi sahibi olunması,
 • ERP Sistemleri ve yazılım donanımlarına sahip olunması,
 • Bilgisayar uygulamaları MS Office,
 • Özel yasal düzenlemeler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olunması,
 • Proje taşımalarında bilgi sahibi olunması,
 • Sözlü ve yazılı İngilizce olarak iyi bilgi,

Kendi konusu hakkında söz sahibi olmasıdır


Lojistik Güvenliği