Akpa Kimya A.Ş. olarak; vizyon ve misyonumuz çerçevesinde toplam kalite felsefesini esas alarak, müşteri odaklı ürün ve hizmet sunmak öncelikli görevimizdir. Bu gerekçe ile;

  • · Kalite yönetim sistemimizi ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde risk temelli yaklaşımla birlikte sürdürmeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

· Yönetim sistemi süreçlerimizi, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini güvene dayalı bir işbirliği içinde tam olarak karşılayarak, ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve etik ilkelere uyumlu olarak yürütmeyi,

· Firmamızın iş hedeflerini, kalite politikamız ile şekillendirerek çalışanlarımızın benimsemesini ve sorumluluk almalarını sağlamayı,

· Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için eğitim ve iletişime önem vererek kalite bilinç düzeyini sürekli olarak yükseltmeyi,

· Maliyetleri düşürmek, verimliliği ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi, gerekli kaynakları ayırmayı ve uygulamayı,

Görev ve sorumluluk bilinciyle taahhüt ederiz. 

Kalite Politikamız