Akpa Kimya A.Ş. olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizden ötürü, mevcut çatımız altında çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliğinin etkilenebileceğinin bilincindeyiz. Bu yüzden iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ve minimum seviyelere düşürmek öncelikli hedefimiz olup, ilgili hedefleri yakalayabilmek için;

-      Faaliyet alanlarımıza dahil olan, işbirliği yaptığımız harici kuruluşların her birey ve çalışanları dahil olmak üzere, bütün çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamayı en önemli görev kabul ederiz.

-      Bütün çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, çalışma ortamını sağlıklı ve güvenli hale getiririz.

-      İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal mevzuatları ve uluslararası kabul görmüş standartları referans alarak bütün yükümlülükleri yerine getiririz.

-      Mevcut olan veya ihtimal dahilinde oluşabilecek risklerimizi değerlendirerek, gerekli tedbirleri belirleme, uygulama ve sürdürme konularında çalışmalar yürütürüz.

-      Her şeye rağmen oluşabilecek acil durumlara her daim hazır olmak için, plan ve uygulama gerekliliklerini yerine getiririz.

-      Akpa Kimya A.Ş. yönetimi olarak, çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik konusundaki bilinç ve yeterliliğini sağlamak ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için eğitim ve diğer organizasyonları etkin bir şekilde uygular ve sürdürürüz.

-      İş sağlığı ve güvenliğini geliştirebilecek her türlü tedbiri uygulamak için, mümkün olan en iyi ve güncel teknolojik ve bilimsel uygulamaları takip edip sistemimize kazandırma konusunda gerekli kaynakları ayırırız.

-      İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürdürülmesini sağlar ve sürekli gelişimi için ISO 45001 rehberliğinde gerçekçi hedefler belirleriz. Bu hedefleri ve hedeflere ulaşma yolumuzdaki performansımızı devamlı gözden geçirerek sağlık ve güvenlik konusundaki çıtamızı yukarıya taşırız.

-      Akpa Kimya A.Ş. içinde oluşturduğumuz genel güvenlik kültürünün sürdürülmesini ve geliştirilmesini sağlarız.


        AKPA Kimya Kamunun Bilgilendirilmesi Metni


İş Sağlığı ve Güvenliği