Akpa Kimya A.Ş. olarak; sınırlarımız içerisinde idari faaliyetlerini ve bu faaliyetlerine ilişkin enerji yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi amacıyla yürüttüğü enerji yönetimi kapsamındaki ilgili iş süreçlerini kapsar.

Enerji Yönetim Sistemimiz, kapsamı dahilindeki faaliyetlerimizin ISO 50001:2018 standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Politikamız;

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standardı ile uyumlu sistem kurulumu gerçekleştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı,

Yasal gereklilikleri, sözleşmesel yükümlülükleri ve teknik gereklilikleri tespit ederek, uygun enerji yönetim sistemini oluşturmayı,

Satın alma süreçlerinin enerji verimliliği odağında gerçekleştirilmesi için gerekli prosedürlerle uyumluluğunu sağlamayı,

Enerji Yönetim Sisteminin, sürekli gelişim stratejisi ile tüm kurumsal yönetim sistemlerine entegre olmasını sağlamak ve gözden geçirme faaliyetlerini sürekli kılmayı,

Çevresel etkileri azaltmak amacıyla her yıl amaç ve hedef aksiyon planı ile enerji verimlilik faaliyetleri planlamayı, uygulamayı, yenilenebilir enerji kaynakları için araştırma yapmayı,

Enerji yönetim ekibi kurarak, eğitim programları oluşturmayı taahhüt eder.

Enerji Politikamız