Yaşadığımız çevreyi korumak ve tüm canlılara ve gelecek kuşaklara temiz, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir dünya bırakmak için, bütün ofis ve tesislerimizdeki tüm çalışanlarımızla birlikte Akpa Kimya A.Ş. olarak aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederiz:

-    Bütün ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler ve düzenlemelere uymayı,

-  Çevre yönetim sistemi kurarak risk temelli yaklaşım çerçevesinde sistemin sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

-  Çevre vizyonumuza uygun hedefler belirlenmesi ve amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda performansımızın gözden geçirilmesi

-  Çevre amaç ve hedeflerimiz için gerekli organizasyonun sağlanması ve kaynakların ayrılması,

-  Ürün tasarımı, üretimi ve sevkiyatından, son kullanıcı süreçleri ve ömrünü tamamlamasından sonraki bertaraf süreçlerine kadar ürünlerin bütün yaşam döngüsünde çevresel zararın önlenmesi veya asgari düzeye indirilmesi,

-   Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için kullandığımız su, gaz ve elektrik gibi kaynakların tüketimini her türlü verimli çalışma yöntemleriyle birlikte özen göstererek azaltılması,

-   2020 yılı için aşağıdaki çevre amaç ve hedefleri üzerinde çalışmalar yürütülmesi:

            ·        Fabrikamızda toplam elektrik tüketiminin yıllık % 5 azaltılması

            ·        Fabrikamızda toplam su tüketiminin yıllık % 2 azaltılması

            ·        Fabrikamızda toplam doğalgaz tüketiminin yıllık % 1 azaltılması

            ·        Bütün yerleşkelerimizde kişi başı kağıt tüketiminin % 3 azaltılması

            ·        Bütün yerleşkelerimizde kişi başı su tüketiminin % 1 azaltılması

-   Bütün atıkların ve kirliliğin öncelikle kaynağında önlenmesi, azaltılmasını ve ayrıştırılmasını ve atıkların geri dönüştürülmesi,

-  Çalışanlarımızın çevresel farkındalıklarının eğitim yoluyla artırılması ve kurumsal çevre kültürü oluşturulmasına katkı sağlamalarının teşvik edilmesi,

-   Çevre politikamızın sağlık, emniyet ve çevre biriminin sorumluluğunda oluşturulması, her yıl düzenli olarak gözden geçirilmesi ve ilgili taraflara duyurulması (gelecek gözden geçirme: 05.08.2021),

Çevre Politikamız