İçinde bulunduğumuz çevreyi korumak, sahip çıkmak ve tüm canlılara ve gelecek kuşaklara temiz, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı bırakmak adına, Akpa Kimya A.Ş. üst yönetimi ve çalışanları olarak;

· Bütün ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler ve düzenlemelere uymayı,

· Çevre yönetim sistemi kurarak risk temelli yaklaşım çerçevesinde sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

· Ürün tasarımı ve geliştirmelerinden, üretimine ve son kullanıcı ile buluşması ve ömrünü tamamlamasından sonraki süreçler de dahil olmak üzere, ürünün bütün yaşam döngüsünde çevresel zararın önlenmesi veya asgari düzeye indirilmesi, 

· Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için kullandığımız doğal kaynakların tüketimini, verimli çalışma yöntemleriyle birlikte her türlü özeni göstererek azaltmayı,

· Bütün atıkların ve kirliliğin öncelikle kaynağında önlenmesi, azaltılmasını ve ayrıştırılmasını,

· Çalışanlarımızın bilinç düzeylerinin yüksek tutulması ile birlikte, kendilerinin de sistemin sürdürülmesi ve iyileştirilmesine katkı sağlamalarını,

· Çevre yönetim sistemimizle uyumlu hedefler koymayı ve hedeflerimiz doğrultusunda performansımızı gözden geçirmeyi,

· Sistemin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli organizasyonun sağlanması ve kaynakların ayrılmasını, görev ve sorumluluk olarak kabul ve taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız