saglik-ve-guvenlik-head

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Akpa Kimya A.Ş. olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizden ötürü, mevcut çatımız altında çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliğinin etkilenebileceğinin bilincindeyiz. Bu yüzden iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ve minimum seviyelere düşürmek öncelikli hedefimiz olup, ilgili hedefleri yakalayabilmek için;

 • Faaliyet alanlarımıza dahil olan, işbirliği yaptığımız harici kuruluşların her birey ve çalışanları dahil olmak üzere, bütün çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamayı en önemli görev kabul ederiz.
 • Bütün çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, çalışma ortamını sağlıklı ve güvenli hale getiririz.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal mevzuatları ve uluslararası kabul görmüş standartları referans alarak bütün yükümlülükleri yerine getiririz.
 • Mevcut olan veya ihtimal dahilinde oluşabilecek risklerimizi değerlendirerek, gerekli tedbirleri belirleme, uygulama ve sürdürme konularında çalışmalar yürütürüz.
 • Her şeye rağmen oluşabilecek acil durumlara her daim hazır olmak için, plan ve uygulama gerekliliklerini yerine getiririz.
 • Akpa Kimya A.Ş. yönetimi olarak, çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik konusundaki bilinç ve yeterliliğini sağlamak ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için eğitim ve diğer organizasyonları etkin bir şekilde uygular ve sürdürürüz.
 • İş sağlığı ve güvenliğini geliştirebilecek her türlü tedbiri uygulamak için, mümkün olan en iyi ve güncel teknolojik ve bilimsel uygulamaları takip edip sistemimize kazandırma konusunda gerekli kaynakları ayırırız.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürdürülmesini sağlar ve sürekli gelişimi için OHSAS 18001 rehberliğinde gerçekçi hedefler belirleriz. Bu hedefleri ve hedeflere ulaşma yolumuzdaki performansımızı devamlı gözden geçirerek sağlık ve güvenlik konusundaki çıtamızı yukarıya taşırız.
 • Akpa Kimya A.Ş. içinde oluşturduğumuz genel güvenlik kültürünün sürdürülmesini ve geliştirilmesini sağlarız.

AKPA sürekli yeni iletişim kanalları geliştirerek her seviyeden çalışanın güvenlik bilincini üst düzeyde tutmak için fırsatlar yaratmaya çalışır. Vizyonumuz güvenlik performansını geliştirmek ve çalışanlarımızın güvenle evlerine döneceklerinden emin olmaktır.

 

GÜVENLİK KILAVUZU

 1. Depolama Önerileri

  storage-recm
  Peroksitleri doğrudan güneş ışığı almayacak serin depolarda saklayınız. storage-recm2

  Hızlandırıcılar veya diğer kimyasallarla muhafaza etmeyiniz.

  Toz, metal veya diğer kimyasal maddeler ile herhangi bir temasından kaçınınız.

  Kullandıktan sonra ambalajını kapalı tutunuz.

  Tavsiye edilen depolama alanının üretim hattından uzak olmasına dikkat ediniz

  Depolama alanı seçerken, yerel ve ulusal tüm yasaları dikkate alınız.

  Lütfen çalışma alanına sadece gerekli miktarda peroksit getiriniz.

  Peroksiti orijinal ambalajlarında muhafaza ediniz.

  Ürünleri ambalajlarında ya da ilgili MSDS formlarında yazıldığı gibi minimum ve maksimum muhafaza sıcaklık aralıklarında saklayınız.

  Organik peroksitlerin dekompoze olmaya başladığı sıcaklık seviyesine Kendiliğinden Hızlandırılmış Bozunma Sıcaklığı (SADT)  denir. Bu sebeple, peroksitler serin yerlerde orijinal konteynerlerin içerisinde muhafaza edilmelidir. Maksimum raf ömrünü sağlamak için tavsiye edilen sıcaklıkta muhafaza ediniz.

  Peroksitleri 5 konteynerden fazla doldurmayınız. 5 konteynerden daha fazla doldurulması altta kalan konteynerlere zarar verebilir.

  Depolarda sızıntı olması ve dökülmesi riskine karşı düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayınız. Dökülme ya da sızma durumunda bekletilmeden temizlenmelidir. Zarar görmüş paketleri depoya yerleştirmemeye özen gösteriniz.

  Su ve itfaiye ekipmanları acil durumlar için mevcut bulunmalıdır.

  Peroksitleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız!

 2. Elleçleme Önerileri

  Malzemenin cilt,göz ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. safety-manual2

  Güvenlik gözlükleri takmayı ve koruyucu eldiven giymeyi ihmal etmeyiniz.

  Organik peroksitleri sigara, radyatör , buhar boruları ve açık alev ya da bunun  gibi tüm ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

  Dikkatlice tutunuz ve sert temasta bulunmayınız, dökmeyiniz ya da sıçratmayınız.

 3. İşçilerin Alması Gereken Önlemler

  Organik Peroksitlerin etrafında sigara ya da çakmak kullanmayınız.

  Isı ve alev çıkarıcı tüm kaynaklardan uzak tutunuz.

  Güvenlik gözlüklerini ve koruyucu eldivenleri çalışma sırasında giymeyi unutmayınız.

  safety-manual

  Peroksitlerin dökülmesini ve sıçramasını önleyiniz. Dökülme durumunda derhal temizleyiniz.

  Peroksitler sıcak yüzeylere püskürtme tabancaları ile püskürtülmemelidir.

  Peroksitleri asla kirli katalizor tanklarına doldurmayınız.

  Peroksitleri tanklara doldurmadan önce tankların temiz olduğuna emin olunuz.

  Peroksit sıçrayan ya da bulaşan her malzemenin anında izole ediniz.

  Peroksit bulaşan her malzeme yanıcı olmayan bir ortamda yok edilmelidir.

  Organic peroksitleri Kobalt Oktoat ve Napthenate gibi  hızlandırıcılar ile asla karıştırmayınız.

  Organik peroksitleri asla 45C’den yüksek sıcaklıklardaki reçine çözeltileriyle karıştırmayın.

  Aseton gibi solventleri organik peroksitlere eklemeyin. Karışım kararsız olabilir.

 4. Çalışma Önlemleri

  Organik peroksitler ile tüm temaslar durgunlukla sonuçlanacaktır. Kabul edilebilir malzemeler type316, paslanmaz çelik ve teflondur.

  Pirinç levha (sarı metal), bonze, bakır, alüminyum, demir, Type400 paslanmaz çelik, kauçuk(lastik) ve tüm oksidasyona eğilimli malzemeler asla peroksitlerle birlikte kullanılmamalıdır.

  Pompalama sistemi tüm temas noktalarında peroksitler ile  kullanabilir ve onaylı malzemeler ile yapılmış olmalıdır.

  Isıtmanın uygun olarak tasarlanmış bir pompa kullanılarak yapılmasından kaçınılmalıdır. Aşırı kesme, sürtünme ya da çözelti devirdaiminden kaçınılmalıdır. Pompalar statik elektriği önlemek için topraklı olmalıdır.

 5. Kirlenme-Bulaşma

  Pas, FRP taşlama tozu ve metal dolgular uzak tutulmalıdır.

  Orijinal ambalaj artıkları asla tekrar kullanılmamalıdır.

  Peroksitleri başka bir konteynere aktarırken, konteynerların temiz olduğuna ve kalıntı olmadığına emin olunuz.

 6. Depo İnşaatı

  Bir depolama tesisinin inşaatı ve yerleştirmesi yerel düzenlemeler ve sigorta kuruluşları tarafından düzenlenir. Depo inşa etmek için ilk etapta bu kurumlarla iletişime geçilmelidir.

  Büyük miktar üretimler için ayrı depo kurulması önerilir. Bina sadece organik peroksitler için özel olarak kullanılmalı ve içte ve dışta yanıcı maddelerden arınmış olması gerekir.

  Binadaki tüm sistemler elektrik riskinden korunmalıdır.

  Merkezi ısıtma ve klima tesisatları yanıcı risklerin dışında inşa edilmelidir.

  Binalardaki peroksitler doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.

  Sıcaklık izleme sistemi, sık sık sıcaklığı kontrol edebilmek için binanın içerisinde kurulmalıdır.

 7. İmha Etme

  İmha esnasında yasalara uyunuz.

  Materyeli imha ederken kanalizasyonu kullanmayınız.

  Peroksitlerin imhası uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

  Bu işlem için yerel uygulama ofislerine başvurunuz.

 8. Ateş & Yangın

  Yangın çıkması durumunda hemen itfaiyeye haber veriniz. fire

  B Sınıfı söndürücüler ya da su sisi püskürtücüler küçük yangınlarda kullanılabilir.

  Alanı boşaltınız ve büyük bir yangın varsa güvenli bir mesafeden su uygulayınız.

  Eğer yangın yakınınızda meydana gelirse peroksitlere su püskürterek ısınmasını engelleyiniz.

 9. İlk Yardım

  GÖZ – Bol su ile en az 15 dakika boyunca yıkayınız. Tıbbi müdahale gereklidir. first-aid

  CİLT – Su ve sabun ile yıkayınız. Peroksit dökülürse, reaktif olmayan malzeme ile absorbe ediniz.. Yerel yönetmeliklere göre vermikulit ya da  temiz kum peroksiti  anında imha etme özelliğine sahiptir.

  AĞIZ – Ağıza sıçraması halinde süt veya bol su içiniz ve hemen bir doktor çağırınız. Yutulduğunda zararlı ya da ölümcül olabilir.. Kusturmaya çalışmayınız. Yerel Zehir Kontrol Merkezi ile iletişime geçiniz.

  PEROKSİTLERİ ASLA İÇMEYİNİZ!